Wykonuję usługi geodezyjne w zakresie:

 • podziały działek rolnych,
 • wydzielanie działek budowlanych,
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • wykonywanie map do celów prawnych,
 • wykonywanie map do celów projektowych,
 • pomiary realizacyjne:
  1. tyczenie budynków,
  2. tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu,
 • inwentaryzacja budynków,
 • inwentaryzacja i sporządzania dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • inne pomiary.